Forester 2.0 i-L 2022
Giá niêm yết1.128.000.000 VNĐ
Khuyến mại259.000.000 VNĐ
Giá chỉ từ869.000.000 VND
Forester 2.0 i-S Eyesight
Giá niêm yết1.288.000.000 VNĐ
Khuyến mại204.000.000 VNĐ
Giá chỉ từ1.084.000.000 VND
Forester 2.0 i-S GT Edition
Giá niêm yết1.364.000.000 VNĐ
Khuyến mại184.000.000 VNĐ
Giá chỉ từ1.180.000.000 VND
Outback 2.5 i-S Eyesight
Giá niêm yết1.969.000.000 VNĐ
Khuyến mại 
Giá chỉ từ2.099.000.000 VNĐ

          Giá Bán                                                                                                2.019.000.000 VNĐ