Forester 2.0 i-L 2022
Giá niêm yết1.128.000.000 VNĐ
Khuyến mại229.000.000 VNĐ
Giá chỉ từ899.000.000 VND
Forester 2.0 i-S Eyesight
Giá niêm yết1.288.000.000 VNĐ
Khuyến mại200.000.000 VNĐ
Giá chỉ từ1.088.000.000 VND
Forester 2.0 i-S GT Edition
Giá niêm yết1.364.000.000 VNĐ
Khuyến mại200.000.000 VNĐ
Giá chỉ từ1.164.000.000 VND
Outback 2.5 i-S Eyesight
Giá niêm yết1.969.000.000 VNĐ
Khuyến mại 
Giá chỉ từ1.969.000.000 VNĐ

          Giá Bán                                                                                                2.019.000.000 VNĐ